Kurs pozwala pogłębić wiedzę w zakresie funkcjonowania procesów zarządzania zasobami ludzkimi i w zakresie problematyki współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Kursanci zdobędą praktyczne umiejętności wskazania głównych obszarów ZZL, ich teoretycznych podstaw i znaczenia praktycznego, poznają prawne i organizacyjne podstawy zarządzania procesem kadrowym, a także nabędą umiejętności realizowania zadań procesu kadrowego oraz zarządzania optymalnym poziomem zatrudnienia.