Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami międzynarodowych rozliczeń finansowych.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu modelowania procesów logistycznych

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu modelowania procesów logistycznych

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kontrolingu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem kosztów logistycznych, rachunku kosztów oraz procesu budżetowania.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kontrolingu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem kosztów logistycznych, rachunku kosztów oraz procesu budżetowania.