Pośrednictwo i doradztwo ubezpieczeniowe, wykład specjalnościowy dla studentów Wydziału Ekonomicznego, II rok, II stopień /stacjonarne/, semestr 20/21L, specjalność: Ubezpieczenia Społeczne i Gospodarcze.

Wykłady od 25 lutego 2021r. nabędą prowadzone z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Wirtualny Kampus .