Ubezpieczenia biznesowe, wykład fakultatywny dla studentów Wydziału Ekonomicznego, II rok II stopień /stacjonarne/.

Pierwszy wykład z tego przedmiotu odbył się w dniu 5 marca 2020 roku w formie stacjonarnej, następne będą prowadzone w formie kształcenia na odległość.

Pośrednictwo i doradztwo ubezpieczeniowe, wykład specjalnościowy dla studentów Wydziału Ekonomicznego, II rok, II stopień /stacjonarne/, semestr 19/20L, specjalność: Ubezpieczenia Społeczne i Gospodarcze.

Pierwszy wykład z tego przedmiotu odbył się w dniu 27 lutego 2020r. w formie stacjonarnej. Następne wykłady, zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2020 r. będą prowadzone z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.