Kurs on-line do zajęć laboratoryjnych (laboratorium - LB) z przedmiotu "Modern diffraction methods in crystalline state investigations" (ERASMUS.II1) dla studentów ERASMUS (1 rok, 2 stopień)

On-line course for laboratory classes (laboratory - LB) on "Modern diffraction methods in crystalline state investigations" (ERASMUS.II1) for ERASMUS students (1 year, 2 grade)

Kurs on-line - wykład z przedmiotu "Modern diffraction methods in crystalline state investigations" (ERASMUS.II1) dla studentów ERASMUS (1 rok, 2 stopień)

On-line course - lecture on "Modern diffraction methods in crystalline state investigations" (ERASMUS.II1) for ERASMUS students (1 year, 2 grade)