Kurs dla Studentów III roku prawa  (studia stacjonarne), grupa I, sem.letni.

Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a92762d1f98814fafa1328b2fa26fc331%40thread.tacv2/conversations?groupId=8b0cba20-2ffb-46c9-a026-684f825994e6&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Kurs dla Studentów roku kierunku prawno-administracyjnego II stopnia (studia stacjonarne).

Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5261de8e1b8c4295a32bc61652e6c169%40thread.tacv2/conversations?groupId=97be08ad-0b12-4786-a4ad-9a8fd0a32e23&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b