Przedmiotem kursu są zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań realizowane w ramach ćwiczeń z przedmiotu Prawo cywilne cz. II ze studentami III roku prawa stacjonarnego, w szczególności: czyny niedozwolone, wykonanie zobowiązań, skutki niewykonania zobowiązań, zmiany podmiotowe zobowiązania, wygasanie zobowiązań.

Przedmiotem kursu są zagadnienia z zakresu prawa spadkowego realizowane w ramach ćwiczeń z przedmiotu Prawo cywilne cz. II ze studentami III roku prawa zaocznego w semestrze letnim.