Kurs z przedmiotu Prawo kontraktowe dla studentów III roku kierunku prawno-biznesowego studiów stacjonarnych I stopnia (semestr letni 2019/2020).

Kurs z przedmiotu Prawo prywatne przedsiębiorców dla studentów I roku kierunku prawno-administracyjnego studiów stacjonarnych II stopnia (semestr letni 2019/2020).