Kurs obejmuje wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z psychologii społecznej, m.in. mechanizmów społecznego funkcjonowania ludzi, podatności jednostek i grup na wpływ społeczny, a także genezę wybranych zachowań społecznych.

Przeznaczony jest dla studentów 1 roku na kierunku: Pedagogika specjalna w roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim.