Fakultet polega na połączeniu umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej nabytej w toku trzyletniej nauki. Zajęcia polegają na opracowaniu scenariusza przedstawienia i realizacji go w przestrzeni  miejskiej Lublina.

Zajęcia o charakterze praktycznym oraz teoretycznym pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie choreografii. Wiedza na temat «Metodologii prowadzenia dyscyplin tanecznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym», w tym: ćwiczenia rozciągające, budowa lekcji, układania choreografii.  Doskonalenia umiejętności tanecznych poprzez wykonania różnych technik tanecznych (taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec charakterystyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski).

Moduł dotyczy zagadnień z zakresu wiedzy i umiejętności poruszania się na scenie, rozwoju kreatywności poprzez ruch, a także z zakresu improwizacji scenicznej. Przedmiot ruch sceniczny obejmuje szeroko pojętą improwizację w ruchu na scenie, a więc zagadnienia takie jak: 

• scena i przestrzeń sceniczna,

• świadomość ciała, w tym: napięcie, rozluźnienie, ciężar-lekkość, impuls,

• improwizacja w tańcu,

• mimika sceniczna,

• gest sceniczny (gest jako środek komunikacji),

• emocje (praca ze stanami emocjonalnymi).