Celem kursu jest  stworzenie studentom okazji do autoanalizy posiadanych predyspozycji i zasobów w kontekście przyszłej roli zawodowej oraz rozwijanie ich samoświadomości, adekwatnej samooceny i pożądanych w pracy pedagoga cech i umiejętności m.in.: otwartości, autentyczności, kreatywności, inteligencji emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Studenci 1 roku na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (studia niestacjonarne)
Rok akademicki i semestr: 2020/21 lato


Celem kursu jest  stworzenie studentom okazji do autoanalizy posiadanych predyspozycji i zasobów w kontekście przyszłej roli zawodowej oraz rozwijanie ich samoświadomości, adekwatnej samooceny i pożądanych w pracy pedagoga cech i umiejętności m.in.: otwartości, autentyczności, kreatywności, inteligencji emocjonalnej,komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Studenci 1 roku na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz Pedagogika resocjalizacyjna (studia stacjonarne)

Rok akademicki i semestr: 2020/21 lato


Celem kursu jest wyposażenie przyszłych pedagogów w umiejętności: nawiązywania konstruktywnych relacji z wychowankami, poznawania ich potrzeb i rozumienia uczuć, pozyskiwania ich do współpracy, rozwijania samodzielności i sprawczości dzieci i młodzieży oraz angażowania ich w pracę na rzecz własnego rozwoju. W czasie zajęć studenci będą też mieli okazję nabywać oraz doskonalić swoje umiejętności w zakresie budowania właściwego klimatu wychowawczego w grupie, integrowania i stymulowania rozwoju grupy, uczenia wychowanków zasad współżycia z innymi oraz wprowadzania ich w świat wartości. Poznają też sposoby utrzymania dyscypliny w grupie wychowawczej oraz warunki i sposoby konstruktywnej współpracy z rodzicami wychowanków.

Celem kursu jest  zapoznanie studentów z założeniami Metody Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, a także wyposażenie ich w umiejętność projektowania, realizowania oraz ewaluowania zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego z różnymi grupami dzieci.

Studenci II roku na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (studia niestacjonarne)
Rok akademicki i semestr: 2020/21 zima

Celem kursu jest  stworzenie studentom okazji do autoanalizy posiadanych predyspozycji i zasobów w kontekście przyszłej roli zawodowej oraz rozwijanie ich samoświadomości, adekwatnej samooceny i pożądanych w pracy pedagoga cech i umiejętności m.in.: otwartości, autentyczności, kreatywności, inteligencji emocjonalnej,komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Studenci 1 roku na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz Pedagogika resocjalizacyjna (studia stacjonarne)

Rok akademicki i semestr: 2019/20 lato

Celem kursu jest  stworzenie studentom okazji do autoanalizy posiadanych predyspozycji i zasobów w kontekście przyszłej roli zawodowej oraz rozwijanie ich samoświadomości, adekwatnej samooceny i pożądanych w pracy pedagoga cech i umiejętności m.in.: otwartości, autentyczności, kreatywności, inteligencji emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Studenci 1 roku na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (studia niestacjonarne)
Rok akademicki i semestr: 2019/20 lato