CEL:

Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii w edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W tym celu zostaną omówione kwestie możliwości, jakie otwierają nowe technologie przed nauczycielami oraz terapeutami oraz zagrożenia płynące z wykorzystywania TIK. Ponadto studenci podczas zajęć poznają przykłady aplikacji i programów, jakie mogą być wykorzystywane w ich przyszłej pracy oraz zostaną zaprezentowane różne podejścia do kwestii używania TIK. 

GRUPA DOCELOWA:

Studenci 1 roku 2 stopnia na kierunku: Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się, studia niestacjonarne
Rok akademicki i semestr (zima/lato): 2020/21 lato

CA2


CEL:

Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii w edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W tym celu zostaną omówione kwestie możliwości, jakie otwierają nowe technologie przed nauczycielami oraz terapeutami oraz zagrożenia płynące z wykorzystywania TIK. Ponadto studenci podczas zajęć poznają przykłady aplikacji i programów, jakie mogą być wykorzystywane w ich przyszłej pracy oraz zostaną zaprezentowane różne podejścia do kwestii używania TIK. 

GRUPA DOCELOWA:

Studenci 1 roku 2 stopnia na kierunku: Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się, studia niestacjonarne
Rok akademicki i semestr (zima/lato): 2020/21 lato

CA1

CEL:

Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii w edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W tym celu zostaną omówione kwestie możliwości, jakie otwierają nowe technologie przed nauczycielami oraz terapeutami oraz zagrożenia płynące z wykorzystywania TIK. Ponadto studenci podczas zajęć poznają przykłady aplikacji i programów, jakie mogą być wykorzystywane w ich przyszłej pracy oraz zostaną zaprezentowane różne podejścia do kwestii używania TIK. 

GRUPA DOCELOWA:

Studenci 1 roku 2 stopnia na kierunku: Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się, studia stacjonarne
Rok akademicki i semestr (zima/lato): 2020/21 lato


CEL:

Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania technik multimedialnych w pracy pedagoga. W tym celu zostaną omówione kwestie możliwości, jakie otwierają nowe technologie przed nauczycielami oraz terapeutami oraz zagrożenia płynące z wykorzystywania TIK. Ponadto studenci podczas zajęć poznają przykłady aplikacji i programów, jakie mogą być wykorzystywane w ich przyszłej pracy oraz zostaną zaprezentowane różne podejścia do kwestii używania TIK. 

GRUPA DOCELOWA:

Studenci 3 roku 1 stopnia na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Rok akademicki: 2020/21; semestr zimowy