Kurs dla studentów 4 roku psychologii, specjalność społeczna