Student zapoznaje się z teoriami psychologicznymi na temat religijności człowieka, doświadczeń religijnych, ateizmu raz funkcjami jakie religia pełni w społeczeństwie. Student ma również okazję poznać narzędzia badawcze i metodologię współczesnej psychologii religii, co pozwala na zaprojektowanie własnego badania (prowadzonego internetowo), z którego przygotowuje pracę zaliczeniową.

Studenci IV i V roku na kierunku: Psychologia
Rok akademicki: 2019/20 semestr letni

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów gier komputerowych, wideo oraz hazardowych. W ramach zaliczenia studenci przygotowują pracę, w której opisują zaobserwowane mechanizmy psychologiczne w wybranej grze.

Studenci II roku na kierunku: Psychologia

Rok akademicki: 2019/20 semestr letni