Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z muzykoterapią oraz możliwościami wykorzystania jej elementów i wybranych technik w pracy nauczyciela. Ukazuje również wpływ muzykoterapii na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Kurs jest skierowany do studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia niestacjonarne, II stopień, II rok).


Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z muzykoterapią oraz możliwościami wykorzystania jej elementów i wybranych technik w pracy nauczyciela. Ukazuje również wpływ muzykoterapii na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Kurs jest skierowany do studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne, II stopień, II rok).


Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z muzykoterapią oraz możliwościami wykorzystania jej elementów i wybranych technik w pracy nauczyciela. Ukazuje również wpływ muzykoterapii na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.