Kurs z przedmiotu Trening umiejętności wychowawczych w relacjach rodzinnych dla studentów IV roku studentów stacjonarnych, specjalność psychologia rodziny.

Kurs z przedmiotu Trening umiejętności wychowawczych w relacjach rodzinnych dla studentów IV roku studiów niestacjonarnych, specjalność psychologia rodziny.

 

Kurs z przedmiotu Trening umiejętności wychowawczych w relacjach rodzinnych dla studentów IV roku studentów stacjonarnych, specjalność psychologia rodziny.