Celem kursu jest zapoznanie studentów z technikami improwizowanej dramatyzacji: socjodramy i psychodramy, a także dramy i zabawy w teatr wykorzystywanej w działaniach parateatralnych.

Studenci 3 roku na kierunku Pedagogika.

Godzina i miejsce konsultacji: piątek, w godz. 16.00-17.00, sala nr 10- Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki