Przedmiot fakultatywny dla 1 roku pracy socjalnej. Semestr letni.

Kurs z przedmiotu fakultatywnego - Rozwijanie kompetencji społecznych pracownika socjalnego dla studentów pierwszego roku pracy socjalnej