Kurs dla studentów 3 roku geoinformatyki, którzy zapisali się na fakultet "Dane hydroklimatyczne" w semestrze zimowym 2021/21. 


To jest kurs z przedmiotu "Technologie informatyczne" dla I roku turystyki i rekreacji w roku akademickim 2021/2022

Kurs dla studentów, którzy chcą wziąć w wyjazdach na studia i praktyki z programu Erasmus.

Kurs jest częścią bloku "Rozwój obszarów zurbanizowanych i wiejskich".

Przedmiot "Środowisko przyrodnicze miast" obejmuje 15 h wykładów i jest przeznaczony dla studentów gospodarki przestrzennej.