Konsultacje on-line, środa 12.00-13.00

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu wyceny zasobów środowiska, poznanie instrumentów wyceny dóbr i zasobów środowiska oraz posługiwania się podstawowymi pojęciami w tym zakresie.

Prowadzący: dr hab. Andrzej Plak, dr Piotr Bartmiński

Studenci 2 roku_2 st. na kierunku: Geografia
Rok akademicki: 2019/20 zima
Godziny i miejsce konsultacji: wtorki godz. 11.00-12.00, Instytut Nauk o Ziemi i Środowiska, pokój nr.217D