Kurs Systemy i analizy przestrzenne w gospodarowaniu zasobami turystyczymi jest przeznaczony dla studentów III roku kierunku Turystyka i rekreacja. Założeniem kursu jest podstawowe przygotowanie uczestników do pracy analitycznej z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Na zajęciach studenci dowiadują się o teorii informacji i sposobach cyfrowego zapisu danych w systemach komputerowych. Poznają rodzaje grafiki komputerowej (wektorowa i rastrowa) oraz pojęcie georeferencji danych przestrzennych. Poznają podstawowe modele Ziemi, sposób identyfikacji położenia w postaci współrzędnych geograficznych, ideę odwzorowania powierzchni sferycznej na płaszczyznę, podstawowe rodzaje odwzorwań oraz najbardziej popularne układy współrzędnych. Wykonują ćwiczenia dotyczące tworzenia, edycji i transformacji danych przestrzennych. Poznają podstawowe repozytoria danych przestrzennych. Wykonują proste ćwiczenia analityczne na bazie danych przestrzennych pobranych z repozytoriów urzędowych. Dokonują kompilacji danych w celu opracowania modelu przestrzeni geograficznej na przykładzie mapy turystycznej wybranej gminy. 

Podstawą wykonania ćwiczeń jest udział w zajęciach oraz dokumentacja programów QGIS i ArcGIS dostępne w help i online.