Celem kursu jest zaznajomienie słuchaczy z istotą i problematyką zamówień publicznych w kraju i UE

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami statystyki opisowej, mającymi zastosowanie w ekonomii i logistyce