Celem kursu jest poszerzenie wiedzy ze statystyki matematycznej na przypadek wielowymiarowy.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy na temat analizy danych instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.