Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu matematyki aktuarialnej oraz ich praktycznymi zastosowaniami w zarządzaniu zakładem ubezpieczeń

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami teorii matematyki finansowej i ubezpieczeniowej oraz ich praktycznymi zastosowaniami

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną z zakresu statystyki matematycznej oraz zastosowanie poznanych metod w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych