Kurs "Branża TSL na świecie" jest przeznaczony dla studentów Logistyki, specjalność: Logistyka międzynarodowa.

Podczas kursu student zapozna się z aktualnymi trendami w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), uczestnikami globalnego rynku TSL. Pozna zasady funkcjonowania outsourcingu logistycznego, operatorów logistycznych (3PL i 4PL) działających na globalnym rynku usług logistyczno-spedycyjnych, innowacje w branży logistycznej, wpływających na aktualną sytuację w branży oraz jej przyszłość.

Kurs "Branża TSL na świecie" jest przeznaczony dla studentów Logistyki, specjalność: Logistyka międzynarodowa.

Podczas kursu student zapozna się z aktualnymi trendami w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), uczestnikami globalnego rynku TSL. Pozna zasady funkcjonowania outsourcingu logistycznego, operatorów logistycznych (3PL i 4PL) działających na globalnym rynku usług logistyczno-spedycyjnych, innowacje w branży logistycznej, wpływających na aktualną sytuację w branży oraz jej przyszłość.

Kurs poświęcony systemom i narzędziom tworzenia wartości dla klienta. Opiera się na metodologii Lean Management i filozofii Kaizen. Słuchacze kursu poznają sposoby określania procesów (produkcyjnych, logistycznych, biurowych), które tworzą w sposób bezpośredni lub pośredni wartość lub nie tworzą wartości i są rozpatrywane jajko źródła strat w przedsiębiorstwie. Słuchacze zapoznają się także z narzędziami stosowanymi w procesach rozwiązywania problemów, optymalizacji procesów, likwidacji strat w procesach. 

Kurs przeznaczony dla studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

1. "Koncepcje bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej" (POL-BN-2S-KBKM),
2. "Zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej" (POL-BN-2S-ZBKM).