Przedmiot fakultatywny przeznaczony dla studentów II roku II stopnia kierunku Pedagogika Specjalna

Kurs z przedmiotu Edukacja zdrowotna z metodyką dla studentów kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z edukacją alternatywną. Zajęcia z przedmiotu Edukacja zdrowotna z metodyką poświęcone są pogłębieniu teoretycznej wiedzy studentów z zakresu wybranych obszarów edukacji zdrowotnej kierowanej do dzieci, pedagogiki zdrowia oraz rozwijaniu umiejętności metodycznych, niezbędnych pedagogowi do właściwego projektowania zajęć z dziećmi w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Kurs z przedmiotu Edukacja zdrowotna z metodyką dla studentów kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z edukacją alternatywną. Zajęcia z przedmiotu Edukacja zdrowotna z metodyką poświęcone są pogłębieniu teoretycznej wiedzy studentów z zakresu wybranych obszarów edukacji zdrowotnej kierowanej do dzieci, pedagogiki zdrowia oraz rozwijaniu umiejętności metodycznych, niezbędnych pedagogowi do właściwego projektowania zajęć z dziećmi w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Kurs przeznaczony dla studentów 1 roku PWiP studiów jednolitych magisterskich z przedmiotu "Pedeutologia". (grupa2)

Kurs przeznaczony dla studentów 1 roku studiów jednolitych magisterskich z przedmiotu "Pedeutologia". ( grupa 1)