Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:

- w trybie zdalnym w każdy wtorek o godz. 10.15-11.15 na Wirtualnym Kampusie po uprzednim kontakcie mailowym:

joanna.wierzejska@mail.umcs.pl

oraz w trybie stacjonarnym w środy od 11.30-12.30 w p. 2.09 w Instytucie Pedagogiki, ul. Głęboka 43.