Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadniczymi dla pedagogiki dorosłych zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi. Zakres merytoryczny obejmuje: pojęcie i przedmiot zainteresowań pedagogiki dorosłych, jej działy, nauki wspomagające, język i metodologia badań. Poza fizjonomią naukową pedagogiki dorosłych (andragogiki), na treści kształcenia składają się: potrzeby kształcenia dorosłych i ich różne źródła, cechy specyficzne współczesnej edukacji dorosłych, system edukacji dorosłych (formy i instytucje), edukacja dorosłych jako instrument polityki wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i procesów globalizacji, historia rozwoju oświaty dorosłych w Polsce i wybranych krajach oraz jej współczesne oblicze i przemiany, możliwości edukacyjne ludzi dorosłych jako wypadkowa ich procesów poznawczych, emocjonalnych i wolicjonalnych oraz złożonej sytuacji życiowej (rodzinnej, zawodowej, cywilizacyjnej), specyfika kolejnych okresów dorosłości i jej istota, modele pracy edukacyjnej z dorosłymi i elementy procesu kształcenia dorosłych.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadniczymi dla pedagogiki dorosłych zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi. Zakres merytoryczny obejmuje: pojęcie i przedmiot zainteresowań pedagogiki dorosłych, jej działy, nauki wspomagające, język i metodologia badań. Poza fizjonomią naukową pedagogiki dorosłych (andragogiki), na treści kształcenia składają się: potrzeby kształcenia dorosłych i ich różne źródła, cechy specyficzne współczesnej edukacji dorosłych, system edukacji dorosłych (formy i instytucje), edukacja dorosłych jako instrument polityki wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i procesów globalizacji, historia rozwoju oświaty dorosłych w Polsce i wybranych krajach oraz jej współczesne oblicze i przemiany, możliwości edukacyjne ludzi dorosłych jako wypadkowa ich procesów poznawczych, emocjonalnych i wolicjonalnych oraz złożonej sytuacji życiowej (rodzinnej, zawodowej, cywilizacyjnej), specyfika kolejnych okresów dorosłości i jej istota, modele pracy edukacyjnej z dorosłymi i elementy procesu kształcenia dorosłych.

Celem zajęć jest przekazanie studentom informacji na temat środowiskowych uwarunkowań procesu wychowania. W szczególności celem kursu jest dokonanie przeglądu i systematyzacja wiedzy o komponentach środowiska wychowawczego, ukazanie ich funkcji: wspomagania rozwoju, opieki i wychowania, aktywizacji sił społecznych. Celem przedmiotu jest również zaznajomienie studentów z głównymi formami pracy pedagogicznej w środowisku: profilaktyką, kompensacją, pomocą wspierającą rozwój, opieką i pomocą społeczną, ratownictwem i pracą socjalną.

Celem zajęć jest przekazanie studentom informacji na temat środowiskowych uwarunkowań procesu wychowania. W szczególności celem kursu jest dokonanie przeglądu i systematyzacja wiedzy o komponentach środowiska wychowawczego, ukazanie ich funkcji: wspomagania rozwoju, opieki i wychowania, aktywizacji sił społecznych. Celem przedmiotu jest również zaznajomienie studentów z głównymi formami pracy pedagogicznej w środowisku: profilaktyką, kompensacją, pomocą wspierającą rozwój, opieką i pomocą społeczną, ratownictwem i pracą socjalną.

Celem zajęć jest przekazanie studentom informacji na temat środowiskowych uwarunkowań procesu wychowania. W szczególności celem kursu jest dokonanie przeglądu i systematyzacja wiedzy o komponentach środowiska wychowawczego, ukazanie ich funkcji: wspomagania rozwoju, opieki i wychowania, aktywizacji sił społecznych. Celem przedmiotu jest również zaznajomienie studentów z głównymi formami pracy pedagogicznej w środowisku: profilaktyką, kompensacją, pomocą wspierającą rozwój, opieką i pomocą społeczną, ratownictwem i pracą socjalną.

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą:

- w trybie zdalnym w każdy czwartek o godz. 9.30-10.30 na kampusie po uprzednim kontakcie mailowym:

joanna.wierzejska@mail.umcs.pl

oraz w trybie stacjonarnym w czwartki od 10.30-11.30 w p. 44 w Instytucie Pedagogiki, ul. Narutowicza 12.