uniwersytet marii curie-skłodowskiej - Radio Centrum

Kurs do zajęć stacjonarnych dedykowany Studentom specjalności "psychologia rodziny" - IV rok.

Zajęcia konwersatoryjne - moduł do kursu z przedmiotu "Profilaktyka kierowana do rodziny" dla Studentów III roku psychologii (specjalność: psychologia rodziny)

uniwersytet marii curie-skłodowskiej - Radio Centrum

Zajecia ćwiczeniowe dedykowane Studentom IV roku psychologii - specjalność: psychologia rodziny.

uniwersytet marii curie-skłodowskiej - Radio Centrum


Kurs wykładowy dla Studentów III roku psychologii - specjalność: psychologia rodziny.

uniwersytet marii curie-skłodowskiej - Radio Centrum

Semianrium magisterskie dla Studentów IV roku psychologii.

uniwersytet marii curie-skłodowskiej - Radio Centrum


Kurs dedykowany Studentom IV roku psychologii - specjalność: psychologia rodziny.

uniwersytet marii curie-skłodowskiej - Radio Centrum

Kurs dedykowany Studentom IV roku psychologii - specjalność: psychologia rodziny.

uniwersytet marii curie-skłodowskiej - Radio Centrum

fot. umcs.pl


Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 realizowane są w trybie hybrydowym - stacjonarnie (gab. 4.27) i online (BBB).

Naklejka wstążka Solidarni Ukraina 15 sztuk

KONSULTACJE DLA STUDENTÓW            

- we wtorki - w godzinach 11.30-13.15.

(w przypadku konsultacji online - proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: katarzyna.rutkowska@mail.umcs.pl w celu ustalenia dokładnej godziny rozmowy poprzez BBB - w ramach Wirtualnego Kompusu)

DYŻUR INSTYTUTOWY                             

- wtorki 9.30-11.30.