Celem kursu jest zapoznanie studentów z korzyściami, jakie odnosi biznes realizujący strategię outsourcingu procesów logistycznych. Grupa docelowa: studenci kierunku Logistyka Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia oraz praca zdalna Kontakt z wykładowcą: poprzez pocztę służbową oraz Wirtualny Kampus UMCS e-mail: mariusz.sagan@poczta.umcs.lublin.pl

The aim of the course is to provide students with the knowledge about international branding of cities and regions located globally.

Target group: International Relations students

Classes on Mondays (4 h) from 16.05 till 19.15 and on-line

Email address: msagan@lublin.eu (for Virtual Campus communication) and mariuszsgn@gmail.com for additional communication

Celem kursu jest przekazanie wiedzy studentom w zakresie marketingu gospodarczego jako narzędzia międzynarodowego marketingu terytorialnego (pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, budowa gospodarczego wizerunku miast i regionów, budowa ekosystmów przedsiebiorczości i ekosystemów klastrów, narzędzia marketingu gospodarczego).

Grupa docelowa: studenci stosunków międzynarodowych

Zajęcia on-line w środy: od 8.00 do 9.30

Rok akademicki 2019/2020 - semestr zimowy

Konsultacje: po uprzednim umówieniu sie z wykładowcą mailowo

mariuszsgn@gmail.com

Celem kursu jest zapoznanie studentów z narzędziami negocjacyjnymi stosowanymi w branży logistycznej, wraz z praktycznymi ćwiczeniami i kejscami.