Kurs przeznaczony dla studentów Pedagogiki specjalnej na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów pierwszego roku drugiego stopnia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią.