Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki specjalnej I roku II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią.


Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki specjalnej II roku II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią.


Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki specjalnej I roku II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią.


Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki specjalnej II roku II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią.


Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki specjalnej II roku II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią.


Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki specjalnej II roku II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią.

Zajęcia przeznaczone są studentów I roku II stopnia pedagogiki specjalnej. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi empatii oraz możliwościami jej rozwijania.