Celem kursu jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności opracowywania projektów artystycznych w odniesieniu do przestrzeni zamkniętych, jak i otwartych. Absolwenci uzyskują przygotowanie do samodzielnego projektowania i realizowania scenografii o charakterze artystycznym z wykorzystaniem podstawowych dyscyplin sztuk plastycznych, na potrzeby instytucji kultury, widowisk scenicznych i reklamy.