Kurs z przedmiotu "Wybrane aspekty edukacji zintegrowanej" przeznaczony jest dla studentów II roku, II stopnia Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach (niestacjonarne). 

Kurs z przedmiotu: "Wybrane aspekty edukacji zintegrowanej" przeznaczony jest dla studentów II roku, II stopnia Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją w systemie Montessori (niestacjonarne). 

Kurs z przedmiotu: "Wybrane aspekty edukacji zintegrowanej" przeznaczony jest dla studentów II roku, II stopnia Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach (stacjonarne). 

Kurs z przedmiotu: "Metodyka kształcenia polonistycznego" dla studentów drugiego roku I stopnia Pedagogiki specjalnej o specjalności: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oligofrenopedagogika i wczesna edukacja (niestacjonarne). 

Kurs z przedmiotu: "Metodyka kształcenia polonistycznego" dla studentów drugiego roku (I st) Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją alternatywną (stacjonarne).