Celem kursu jest pomoc studentom w przygotowaniu poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej

Celem kursu jest przygotowanie studentów do wyboru tematu pracy licencjackiej oraz sporządzenie planu pracy

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z genezą kształtowania się międzynarodowego prawa humanitarnego, źródłami,  zasadami. Określeniem sytuacji prawnej jeńców wojennych, rannych i chorych, także rozbitków na morzu oraz ludności cywilnej w trakcie konfliktu zbrojnego