Celem przedmiotu jest refleksja nad otoczeniem współczesnego biznesu, rozumienie mechanizmów działania ludzi w organizacji, oraz psychoedukacja w zakresie komunikacji, profilaktyki wypalenia zawodowego, autoprezentacji, wystąpień publicznych, etykiety w biznesie, zarządzania różnorodnością itp. Sukces we współczesnym biznesie zależy w dużym stopniu od posiadanych umiejętności psychospołecznych, dlatego intencją wykładowczyni jest przedstawianie takich treści, które mają wymiar praktyczny, możliwy do zastosowania w każdym środowisku.

Celem przedmiotu jest refleksja nad otoczeniem współczesnego biznesu, rozumienie mechanizmów działania ludzi w organizacji, oraz psychoedukacja w zakresie komunikacji, profilaktyki wypalenia zawodowego, autoprezentacji, wystąpień publicznych, etykiety w biznesie, zarządzania różnorodnością itp. Sukces we współczesnym biznesie zależy w dużym stopniu od posiadanych umiejętności psychospołecznych, dlatego intencją wykładowczyni jest przedstawianie takich treści, które mają wymiar praktyczny, możliwy do zastosowania w każdym środowisku.

Celem wykładu jest poznanie różnych mechanizmów działania ludzi w organizacji w sytuacji zmian oraz doskonalenie menedżerskich kompetencji psychospołecznych. Studenci poznają style kierowania, metody wzbudzania zaangażowania pracowników, zasady delegowania zadań i uprawnień , systemy oceniania, zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych, model asertywnego szefa, sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole.

Celem wykładu jest poznanie różnych mechanizmów działania ludzi w organizacji w sytuacji zmian oraz doskonalenie menedżerskich kompetencji psychospołecznych. Studenci poznają style kierowania, metody wzbudzania zaangażowania pracowników, zasady delegowania zadań i uprawnień , systemy oceniania, zasady udzielania  konstruktywnych informacji zwrotnych, model asertywnego szefa, sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole.