Treści przedmiotu odnoszą się do wybranych psychologiczno-pedagogicznych uwarunkowań uczenia się, osiągnięć szkolnych i przystosowania dzieci i młodzieży. Skupiają się na podejściu poznawczym w zakresie uczenia się i nauczania. Obejmują one kluczowe dla przystosowania i osiągnięć ucznia wymiary: samoocenę, poczucie kontroli, motywację i własną skuteczność, uwzględniając przy tym diagnozę i terapię tych problemów u dzieci i młodzieży.

Treści przedmiotu odnoszą się do wybranych psychologiczno-pedagogicznych uwarunkowań uczenia się, osiągnięć szkolnych i przystosowania dzieci i młodzieży. Skupiają się na podejściu poznawczym w zakresie uczenia się i nauczania. Obejmują one kluczowe dla przystosowania i osiągnięć ucznia wymiary: samoocenę, poczucie kontroli, motywację i własną skuteczność, uwzględniając przy tym diagnozę i terapię tych problemów u dzieci i młodzieży.

Kurs obejmuje treści z zakresu procesu kształcenia i wychowania. W wyniku realizacji zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu pedagogiki jako nauki, zrozumieją procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania oraz nauczania-uczenia się. Będą potrafili scharakteryzować rodzinę i szkołę jako środowiska wychowawcze.

Kurs obejmuje treści z zakresu procesu kształcenia i wychowania. W wyniku realizacji zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu pedagogiki jako nauki, zrozumieją procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania oraz nauczania-uczenia się. Będą potrafili scharakteryzować rodzinę i szkołę jako środowiska wychowawcze.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu procesu kształcenia i wychowania na poziomie szkoły podstawowej. Studenci poznają podstawowe pojęcia pedagogiczne, uzyskają wiedzę pozwalającą im na zrozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania oraz nauczania-uczenia się. W czasie kursu zapoznają się z kompetencjami współczesnego nauczyciela i jego specyfiką pracy, poznają metody i techniki prowadzenia badań diagnostycznych, nauczą się, jak motywować ucznia do nauki szkolnej oraz jak współpracować z rodzicami.

W wyniku realizacji założonych treści student zdobędzie elementarną wiedzę z zakresu dydaktyki. Dokona oceny problemów współczesnej edukacji. Zdobędzie wiedzę związaną ze skutecznym i efektywnym nauczaniem. Podejmie próby kreowania autorskich rozwiązań dydaktycznych. Dostrzeże znaczenie i złożoność edukacji i kształcenia, zrozumie specyfikę i warunki pracy pedagoga. Będzie pracował nad umiejętnością nauczania-uczenia się oraz doskonaleniem własnego warsztatu pedagogicznego.