Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z makroekonomii oraz ćwiczenie umiejętności wykorzystywania poznanych zagadnień teoretycznych do interpretacji i oceny bieżących wydarzeń gospodarczych.