Kurs "Uniwersalne projektowanie - od założeń do praktyki"  dla studentów I roku Pedagogiki.

Zajęcia realizowane w ramach projektu: „Uniwersalność+”.

Kurs Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia CA dla studentów II roku Psychologii w roku akademickim 2020/2021.

Kurs Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia WY dla studentów II roku Psychologii w roku akademickim 2020/2021.