Kurs Diagnoza psychologiczna - badanie funkcji poznawczych LB przeznaczony jest dla studentów III roku psychologii, s. zimowy 2022/23

Kurs psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia CA przeznaczony jest dla studentów II roku psychologii, rok akademicki 2022/23

Kurs Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia WY przeznaczony jest dla studentów II roku psychologii, rok akademicki 2022/23

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja)  oraz w trybie stacjonarnym po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się drogą mailową malgorzata.kostka-szymanska@mail.umcs.pl (dotyczy obu form konsultacji).

Miejsce (tryb stacjonarny): Instytut Psychologii UMCS, pokój 4.23; ul. Głęboka 45, Lublin

Poniedziałek: 16.30-17.30

Miejsce (tryb zdalny): Wirtualny Kampus - Małgorzata Kostka-Szymańska - konsultacje 2021/2022

Środa: 11.15-12.15


Konsultacje w semestrze zimowym odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja)  oraz w trybie stacjonarnym po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową malgorzata.kostka-szymanska@mail.umcs.pl (dotyczy obu form konsultacji).

Miejsce (tryb stacjonarny): Instytut Psychologii UMCS, pokój 4.23; ul. Głęboka 45, Lublin

Środa: 11.15-12.15

Miejsce (tryb zdalny): Wirtualny Kampus - Małgorzata Kostka-Szymańska - konsultacje semestr zimowy 2021/2022

Środa: 12.15-13.15