Celem kursu jest zapoznanie studentów z prawnymi regulacjami odnoszącymi się do trzech rodzajów mediacji sądowej, tj. mediacji w sprawach karnych, w sprawach nieletnich oraz mediacji w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych.