Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych z zakresu "PPW z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach". Celem kursu jest realizacja treści programowych z przedmiotu, zgodnie z załącznikiem 6 zamieszczonym w USOS.

Ćwiczenia z przedmiotu "Pedagogika specjalna" przeznaczone dla studentów pierwszego roku pierwszego stopnia studiów stacjonarnych z zakresu pracy socjalnej w roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim. Celem kursu jest realizacja treści programowych z przedmiotu, zgodnie z załącznikiem 6 zamieszczonym w USOS.

Kurs z przedmiotu "Podstawy pedagogiki specjalnej" przeznaczony dla studentów grupy II CA pierwszego roku pierwszego stopnia studiów na kierunku "Pedagogika" - studia stacjonarne. Celem kursu jest realizacja treści programowych z przedmiotu, zgodnie z załącznikiem 6 zamieszczonym w USOS.

Kurs z przedmiotu "Podstawy pedagogiki specjalnej" przeznaczony dla studentów grupy CA1 pierwszego roku pierwszego stopnia studiów na kierunku "Pedagogika" - studia stacjonarne. Celem kursu jest realizacja treści programowych z przedmiotu, zgodnie z załącznikiem 6 zamieszczonym w USOS.

Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych z zakresu "PPW z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach". Celem kursu jest realizacja treści programowych z przedmiotu, zgodnie z załącznikiem 6 zamieszczonym w USOS.


Zajęcia z przedmiotu "Rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną" przeznaczone dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ /oligofrenopedagogika/ I WCZESNA EDUKACJA" - studia stacjonarne. Celem kursu jest realizacja treści programowych z przedmiotu, zgodnie z załącznikiem 6 zamieszczonym w USOS.

Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów z zakresu "PPW z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach". Celem kursu jest realizacja treści programowych z przedmiotu, zgodnie z załącznikiem 6 zamieszczonym w USOS.