Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zasobów przyrodniczych i antropogenicznych jakimi dysponuje Polska, województwo Lubelskie i najciekawsze regiony naszego województwa. Student zapozna się także z podstawami zarządzania zasobami turystycznymi, tworzenia produktu turystycznego, oceny potencjału turystycznego regionu.