Kurs adresowany jest do studentów 3 roku PPiW studiów stacjonarnych. Kurs wspomaga realizację przedmiotu w formie stacjonarnej. Jest miejscem zamieszczania materiałów, zadań itp.

Kurs adresowany jest do studentów 4 roku PPiW studiów magisterskich stacjonarnych, którzy wybrali moduł edukacji alternatywnej. Kurs wspomaga zajęcia stacjonarne. Będą w nim zamieszczane materiały oraz bieżące zadania.

Kurs adresowany jest do studentów 2 roku stacjonarnych studiów magisterskich Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Kurs towarzyszy zajęciom stacjonarnym i ma charakter pomocniczy. Będą w nim zamieszczane materiały pomocnicze do realizacji wykładów i ćwiczeń, a także zadania studentów.

Kurs adresowany jest do studentów 3 roku magisterskich studiów niestacjonarnych w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Wspomaga on realizację zajęć w trybie stacjonarnym (przekazywanie informacji, zamieszczanie materiałów, zadań, prac).

Kurs stanowi miejsce komunikacji dla Studentów 1 roku PPiW studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich z opiekunem Roku. W tym miejscu będą zamieszczane ogłoszenia, informacje oraz będą odbywały się w miarę potrzeb spotkania on-line.

Kurs przeznaczony jest dla Studentów PPiW z edukacją w systemie Montessori (studia II stopnia stacjonarne, semestr zimowy i letni). Służy on do wspomagania zajęć odbywanych stacjonarnie. Będą zamieszczane tu materiały obowiązujące na zajęciach (artykuły, teksty), ale także zadania. Takie rozwiązanie związane jest z koniecznością zachowania szczególnego bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Kurs przeznaczony jest dla Studentów PPiW z edukacją w systemie Montessori (studia II stopnia stacjonarne, semestr zimowy i letni). Służy on do wspomagania zajęć odbywanych stacjonarnie. Będą zamieszczane tu materiały obowiązujące na zajęciach (artykuły, teksty), ale także zadania. Takie rozwiązanie związane jest z koniecznością zachowania szczególnego bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Poniedziałki: 17.30-18.30


Zapraszam na spotkanie w tym miejscu Studentów 2 roku Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej 15 marca 2023 r. o 17.00.