Kurs przeznaczony jest dla Studentów PPiW z edukacją w systemie Montessori (studia II stopnia stacjonarne, semestr zimowy i letni). Służy on do wspomagania zajęć odbywanych stacjonarnie. Będą zamieszczane tu materiały obowiązujące na zajęciach (artykuły, teksty), ale także zadania. Takie rozwiązanie związane jest z koniecznością zachowania szczególnego bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Kurs adresowany jest do studentów II roku II stopnia studiów stacjonarnych Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z Edukacją w Systemie Marii Montessori (semestr zimowy 2022/2023).