Kurs adresowany jest do Studentów 2 Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, studiów magisterskich niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, Kurs będzie stanowił miejsce wymiany dokumentów (zadania, ogłoszenia).

Kurs adresowany jest do studentów 2 roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej studiów stacjonarnych magisterskich. Ten obszar obejmuje wykłady (BigBlueButton) i ćwiczenia (w momencie realizacji ćwiczeń w trybie stacjonarnym. w tym miejscu będą zamieszczane materiały niezbędne do ich realizacji oraz zadania).

Kurs jest adresowany do studentów 1 roku II stopnia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2021/2022.

Kurs adresowany jest do studentów 1 roku II stopnia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej studiów stacjonarnych w semestrze letnim 2021/22.

Kurs adresowany jest do studentów 3 roku stacjonarnych studiów magisterskich kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Kurs przeznaczony jest dla Studentów PPiW z edukacją w systemie Montessori (studia II stopnia stacjonarne, semestr zimowy i letni). Służy on do wspomagania zajęć odbywanych stacjonarnie. Będą zamieszczane tu materiały obowiązujące na zajęciach (artykuły, teksty), ale także zadania. Takie rozwiązanie związane jest z koniecznością zachowania szczególnego bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Kurs stanowi miejsce komunikacji w sprawach organizacyjnych i innych z opiekunem II roku II stopnia PPiW studiów niestacjonarnych.

Kurs stanowi miejsce kontaktu opiekuna roku ze Studentami II roku II stopnia PPiW studiów stacjonarnych.