Kurs z przedmiotu: Trudności wychowawcze przeznaczony jest  dla studentów II roku Pedagogiki, studia niestacjonarne.

Kurs z przedmiotu: Mediacje szkolne z metodyką przeznaczony jest dla studentów I roku pedagogiki, II stopnia (specjalność opiekuńczo - wychowawcza z mediacją szkolną i sądową) studia stacjonarne.


Kurs z przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej przeznaczony jest dla studentów I roku Pedagogiki (specjalność opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną,  studia niestacjonarne. 

Kurs przeznaczony jest dla studentów na kierunku: Pedagogika,specjalność: opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną, III rok, I stopień, studia niestacjonarne

Kurs z przedmiotu seminarium dyplomowe dla studentów III roku Pedagogiki (specjalność: opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną) studia niestacjonarne.

Konsultacje w semestrze letnim r. ak. 2022/2023  w trybie zdalnym odbywają się na Wirtualnym Kampusie (video -- konferencja - Moodle Big Blue Button), po uprzednim umówieniu się drogą mailową

joanna.wrotniak@mail.umcs.pl

czwartek: 8.30-9.30 (online)

czwartek: 13.00-14.00 (stacjonarnie, Instytut Pedagogiki , pokój nr 3.20)Kurs z przedmiotu: Trudności wychowawcze przeznaczony jest  dla studentów II roku Pedagogiki, studia stacjonarne.