Kurs z przedmiotu Psychologia rozwojowa i wychowawcza przeznaczony dla studentów pierwszego roku Pedagogiki Specjalnej, studiów stacjonarnych magisterskich, w roku akademickim 2022/23.

Kurs z przedmiotu Pedagogika przeznaczony dla studentów pierwszego roku Psychologii, studiów stacjonarnych magisterskich, w roku akademickim 2022/23

Kurs z przedmiotu Psychologia rozwojowa i wychowawcza przeznaczony dla studentów pierwszego roku Pedagogiki Specjalnej, studiów stacjonarnych magisterskich, w roku akademickim 2022/23.

Kurs z przedmiotu Psychologia wychowawcza przeznaczony dla studentów pierwszego roku Pedagogiki, studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, w roku akademickim 2022/23.

Kurs z przedmiotu Psychologia wychowawcza przeznaczony dla studentów pierwszego roku Pedagogiki, studiów stacjonarnych drugiego stopnia, w roku akademickim 2022/23.

Kurs z Przedmiotu Fakultatywnego przeznaczony dla studentów Pedagogiki Specjalnej - Specjalność Resocjalizacyjna, drugi stopień, studia stacjonarne

Kurs z przedmiotu Pedagogika przeznaczony dla studentów pierwszego roku Psychologii