Kurs z przedmiotu Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością, przeznaczony dla studentów II roku Pracy Socjalnej, studiów II stopnia niestacjonarnych

Kurs z przedmiotu Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością, przeznaczony dla studentów II roku Pracy Socjalnej, studiów II stopnia stacjonarnych 

Kurs z przedmiotu Pedagogika przeznaczony dla studentów I roku Psychologii, jednolitych studiów magisterskich