Kurs z Przedmiotu Fakultatywnego przeznaczony dla studentów Pedagogiki Specjalnej - Specjalność Resocjalizacyjna, drugi stopień, studia stacjonarne

Kurs z przedmiotu Pedagogika przeznaczony dla studentów pierwszego roku Psychologii