Celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz kształcenie sprawności w zakresie zasad, sposobów i technik perswazyjnego oddziaływania na odbiorców we wszelkich formach komunikowania społecznego, przygotowywania do wystąpień publicznych oraz uczestniczenia w debatach publicznych.

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi informacjami nt. Instytutu Literackiego w Paryżu i jego polityką wydawniczą, ze szczególnym uwzględnieniem literatury umieszczanej na łamach paryskiej „Kultury” i serii „Biblioteka Kultury”.

Dla kogo?:

Studenci 3 roku kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Rok akademicki i semestr: 2019/20 lato