Zajęcia dla 1 roku I stopnia kierunku Produkcja medialna

Rok akademicki i semestr: 2020/21 zima

Zajęcia dla 2 roku I stopnia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Rok akademicki i semestr: 2020/21 zima

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych informacji nt. Instytutu Literackiego w Paryżu i jego polityki wydawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury umieszczanej na łamach paryskiej „Kultury” i serii „Biblioteka Kultury”.

Zajęcia dla 2 roku I stopnia kierunku Produkcja medialna

Rok akademicki i semestr: 2020/21 zima