Celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz kształcenie sprawności w zakresie zasad, sposobów i technik perswazyjnego oddziaływania na odbiorców we wszelkich formach komunikowania społecznego, przygotowywania do wystąpień publicznych oraz uczestniczenia w debatach publicznych.

Rok akademicki i semestr: 2021/22 lato