Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych informacji nt. Instytutu Literackiego w Paryżu i jego polityki wydawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury umieszczanej na łamach paryskiej „Kultury” i serii „Biblioteka Kultury”.

Zajęcia dla 3 roku I stopnia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Rok akademicki i semestr: 2020/21 lato


Celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz kształcenie sprawności w zakresie zasad, sposobów i technik perswazyjnego oddziaływania na odbiorców we wszelkich formach komunikowania społecznego, przygotowywania do wystąpień publicznych oraz uczestniczenia w debatach publicznych.

Rok akademicki i semestr: 2020/21 lato