Kurs przeznaczony jest dla studentów PEDAGOGIKI realizujących różnice programowe z zakresu edukacji międzykulturowej.

Wykład przeznaczony dla studentów II roku II stopnia kierunku Animacja kultury. 

Obejmuje pięć 3-godzinnych zajęć. Rozpoczyna się 8 marca 2021 roku. 

Kontynuacją kursu są ćwiczenia.

Zajęcia fakultatywne przeznaczone dla studentów II roku II stopnia PRACY SOCJALNEJ - studia stacjonarne (15 godz.)

Zajęcia fakultatywne przeznaczone dla studentów II roku II stopnia PRACY SOCJALNEJ - studia niestacjonarne (9 godz.)