Kurs z przedmiotu: Seminarium magisterskie, dla studentów I roku Pedagogiki specjalnej, studia II stopnia, stacjonarne, specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu.

Kurs z przedmiotu: Seminarium magisterskie, dla studentów I roku Pedagogiki specjalnej, studia II stopnia, stacjonarne, specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu.

Kurs z przedmiotu: Seminarium magisterskie, dla studentów II roku Pedagogiki specjalnej, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu.

Kurs z przedmiotu: Seminarium dyplomowe, dla studentów III roku Pedagogiki specjalnej, studia I stopnia, stacjonarne, specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne  wspomaganie rozwoju.

Kurs z przedmiotu: Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania rodziny z osobą niepełnosprawną.

Dla studentów III roku Pedagogiki specjalnej, studia I stopnia, stacjonarne, specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju.