Studenci kierunku Finanse i rachunkowość
II stopień, II rok, studia stacjonarne

Studenci III roku na kierunku Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i rynki finansowe
Rok akad. 2019/2020 lato

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami makroekonomicznymi oraz metodami ich analizy.