Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi obszarami funkcjonowania banku.
Spotkania w ramach kursu odbywają się za pośrednictwem MS Teams. Poprzez Wirtualny Kampus udostępniane są testy sprawdzające oraz treści zadań realizowanych na zajęciach.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami makroekonomicznymi oraz metodami ich analizy.
Spotkania w ramach kursu odbywają się za pośrednictwem MS Teams. Poprzez Wirtualny Kampus udostępniane są testy sprawdzające i kolokwia oraz treści zadań realizowanych na zajęciach.