Kurs przygotowany jest dla studentów Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jego zadaniem jest wdrożenie studentów do planowania, organizacji i realizacji procesu badawczego zgodnie z przyjętymi w metodologii badań pedagogicznych zasadami. Student otrzyma wiedzę na temat procedury przygotowania pracy licencjackiej. Sprecyzuje swoje zainteresowania naukowe poprzez studiowanie literatury, co pozwoli mu na wybór problematyki i sformułowanie tematu badań, oraz stworzy koncepcję badawczą i narzędzie badawcze zgodne z przyjętymi metodami i technikami, a także nauczy się opracowywać uzyskane wyniki. Ostatecznym rezultatem działań będzie napisanie pracy licencjackiej. 

Zapraszam na konsultacje środa 13.00-15.00