Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o rynku pracy w Polsce - głównie o czynnikach wpływających na podaż i popyt na polskim rynku pracy, a także o przejawie nierównowagi na tym rynku, jakim jest bezrobocie (jego rodzajach, przyczynach, metodach pomiaru i sposobach ograniczania).

Studenci 3 roku I stopnia na kierunku Zarządzanie, 2019/20 lato.

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia, które przewidziane były do realizacji na zajęciach w czwartki: 12.03 i 26.03 (w godz. 13.15-14.45).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o roli państwa w gospodarce jako administratora, opiekuna, regulatora, inwestora i właściciela.

Studenci 2 roku II stopnia na kierunku Ekonomia SE  2019/20 lato.

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia, które przewidziane były do realizacji na zajęciach w czwartki: 12.03 i 26.03 (w godz. 11.30-13.15).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o rynkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów regionalnych i lokalnych. 

Studenci 3 roku I stopnia na kierunku Ekonomia, 2019/20 lato.

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia, które przewidziane były do realizacji na zajęciach w czwartki: 19.03 i 2.04 (w godz. 11.30-13.00).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o rynku pracy - jego rodzajach, usługach,  instytucjach regulujących oraz najważniejszych problemach (głównie bezrobociu). 

Studenci 1 roku II stopnia na kierunku Ekonomia 2019/20 lato.

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia, które przewidziane były do realizacji na zajęciach w czwarki: 19.03 i 2.04 (w godz. 13.15-14.45).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce - ich rodzajach, instytucjach, zasadach podlegania im, sposobach ich finansowania, świadczeniach z nich przysługujących oraz instytucjach obsługujących system.

Studenci 2 roku II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość, 2019/20 lato.

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia, które przewidziane były do realizacji na zajęciach we wtorki: 17.03 i 31.03 (w godz. 9.45-11.15).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce - ich rodzajach, instytucjach, zasadach podlegania im, sposobach ich finansowania, świadczeniach z nich przysługujących oraz instytucjach obsługujących system.

Studenci 1 roku II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość, 2019/20 lato.

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia, które przewidziane były do realizacji na zajęciach we wtorki: 24.03 i 7.04 (w godz. 9.45-11.15).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z polityki społecznej oraz zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami stosowanymi w zakresie tej formy aktywności państwa.

Studenci 2 roku I stopnia na kierunku Ekonomia 2019/20 lato.

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia, które przewidziane były do realizacji na zajęciach we wtorki:  17.03, 24.03, 31.03 i 7.04 ( w godz. 8.00-9.30).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o rynku pracy w Polsce - jego rodzajach, instytucjach,  występujących problemach (zwłaszcza bezrobociu), czynnikach wpływających na popyt i podaż siły roboczej oraz instrumentach służących aktywizacji zawodowej.

Studenci 2 roku I stopnia na kierunku Ekonomia, 2019/20 lato. 

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia, które przewidziane były do realizacji na zajęciach w poniedziałki:  23.03 i 6.04 ( w godz. 9.45-11.15).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o rynku pracy w Polsce - jego rodzajach, instytucjach,  występujących problemach (zwłaszcza bezrobociu), czynnikach wpływających na popyt i podaż siły roboczej oraz instrumentach służących aktywizacji zawodowej.

Studenci 3 roku I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość, 2019/20 lato. 

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia, które przewidziane były do realizacji na zajęciach w poniedziałki: 16.03 i 30.03 (w godz. 9.45-11.15).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz zapoznanie studentów z rodzajami ww ubezpieczeń, zasadami podlegania im, ich finansowaniem oraz świadczeniami jakie z nich przysługują.

Studenci 2 roku, II stopnia na kierunku Ekonomia, 2019/20 lato.

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia, które przewidziane były do realizacji na zajęciach w poniedziałki: 16.03, 23.03, 30.03 i 6.04 (o godz. 8.00-9.30).