Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o rynku pracy w Polsce - głównie o czynnikach wpływających na podaż i popyt na polskim rynku pracy, a także o przejawie nierównowagi na tym rynku, jakim jest bezrobocie (jego rodzajach, przyczynach, metodach pomiaru i sposobach ograniczania).

Studenci 3 roku I stopnia na kierunku Zarządzanie, 2019/20 lato.

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia przewidziane do realizacji na zajęciach w czwartki: 12.03, 26.03, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05, 18.06 (w godz. 13.15-14.45).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o roli państwa w gospodarce. 

Studenci 2 roku II stopnia na kierunku Ekonomia SE  2019/20 lato.

W kursie zamieszczane są zagadnienia,  przewidziane do realizacji na zajęciach w czwartki: 12.03, 26.03, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05,18.06 ( w godz. 11.30-13.15).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o rynkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów regionalnych i lokalnych. 

Studenci 3 roku I stopnia na kierunku Ekonomia, 2019/20 lato.

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia przewidziane do realizacji na zajęciach w czwartki: 19.03, 2.04, 23.04, 7.05, 21.05, 4.06, 18.06 (w godz. 11.30-13.00).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o rynku pracy - jego rodzajach, usługach,  instytucjach regulujących oraz najważniejszych problemach (głównie bezrobociu). 

Studenci 1 roku II stopnia na kierunku Ekonomia 2019/20 lato.

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia przewidziane do realizacji na zajęciach w czwartki: 19.03, 2.04, 23.04, 7.05, 21.05, 4.06 i 18.06 (w godz. 13.15-14.45).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce - ich rodzajach, instytucjach, zasadach podlegania im, sposobach ich finansowania, świadczeniach z nich przysługujących oraz instytucjach obsługujących system.

Studenci 2 roku II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość, 2019/20 lato.

Kurs zawiera zagadnienia przewidziane do realizacji na zajęciach we wtorki: 17.03, 31.03, 21.04, 5.05, 19.05, 2.06 i 16.06 (w godz. 9.45-11.15).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce - ich rodzajach, instytucjach, zasadach podlegania im, sposobach ich finansowania, świadczeniach z nich przysługujących oraz instytucjach obsługujących system.

Studenci 1 roku II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość, 2019/20 lato.

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia przewidziane do realizacji na zajęciach we wtorki: 24.03, 7.04, 28.04, 12.05, 26.05, 9.06, 16.06  (w godz. 9.45-11.15).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z polityki społecznej oraz zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami stosowanymi w zakresie tej formy aktywności państwa.

Studenci 2 roku I stopnia na kierunku Ekonomia 2019/20 lato.

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia przewidziane do realizacji na zajęciach we wtorki  w godz. 8.00-9.30.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o rynku pracy w Polsce - jego rodzajach, instytucjach,  występujących problemach (zwłaszcza bezrobociu), czynnikach wpływających na popyt i podaż siły roboczej oraz instrumentach służących aktywizacji zawodowej.

Studenci 2 roku I stopnia na kierunku Ekonomia, 2019/20 lato. 

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia przewidziane do realizacji na zajęciach w poniedziałki:  23.03, 6.04, 27.04, 11.05, 25.05, 8.06, 15.06 ( w godz. 9.45-11.15).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o rynku pracy w Polsce - jego rodzajach, instytucjach,  występujących problemach (zwłaszcza bezrobociu), czynnikach wpływających na popyt i podaż siły roboczej oraz instrumentach służących aktywizacji zawodowej.

Studenci 3 roku I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość, 2019/20 lato. 

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia przewidziane do realizacji na zajęciach w poniedziałki: 16.03, 30.03, 20.04, 4.05, 18.05, 1.06, 15.06 (w godz. 9.45-11.15).

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz zapoznanie studentów z rodzajami ww ubezpieczeń, zasadami podlegania im, ich finansowaniem oraz świadczeniami jakie z nich przysługują.

Studenci 2 roku, II stopnia na kierunku Ekonomia, 2019/20 lato.

W niniejszym kursie zamieszczane są zagadnienia przewidziane do realizacji na zajęciach w poniedziałki  (o godz. 8.00-9.30).