Przedmiot (konwersatorium) ma charakter głównie praktyczny. Rolą konwersatorium jest zapoznanie studenta z miejscem działań E-marketingowych, w tym w mediach społecznościowych we współczesnych strategiach marketingowych. Celem konwersatorium jest przygotowanie studenta do pracy na rynku w przyszłości. Student zostanie zaznajomiony z głównymi narzędzia wykorzystywanymi przy budowaniu strategii E-marketingowych.

Ćwiczenia mają za zadanie praktycznie zapoznać studenta ze strategiami i narzędziami E-marketingu poprzez realizację praktycznych ćwiczeń, studiów przypadku oraz projektu.

1. E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, pod red. J.Królewskiego i P. Sali, WN PWN, Warszawa 2014

2. eMarketing. The Essential Guide to Marketing in a Digital World,

Rob Stokes [ed.] 5th Ed. [ebook, dostępne: http://www.redandyellow.co.za/product/textbook-digital/

3. Grzegorz Mazurek, Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa 2012,

4. Grzegorz Mazurek, Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków, 2008.